Suwalskie organizacje pozarządowe na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 14 – 15 września 2014 r. organizacje pozarządowe z miasta Suwałki wzięły udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Wyjazd członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM odbył się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

OFIP to największa ogólnopolska impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie, a której uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu.

Wiodącym wydarzeniem Forum była konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Forum towarzyszyły różnorodne prezentacje organizacji pozarządowych. W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów uczestnicy przyglądali się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniali jego dokonania i stawiali przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość.

VII OFIP był kontynuacją czerwcowego VII Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w dniach 24-25 czerwca br. w Białymstoku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali czynny udział w sesjach plenarnych oraz grupach roboczych pracujących nad ustaleniem zasad na przyszłość, czyli standardów i wzorców działań, które będą obowiązywać w całym kraju.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry