Aktualności w organizacjach członkowskich

Konsultacje społeczne jako forma zaangażowania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych

Konsultacje społeczne jako forma zaangażowania mieszkańców w decydowanie o sprawach publicznych

Czytaj dalej →

Wielkanocna Zbiórka Żywności w dniach 20-21.03.2015 r.

Wielkanocna Zbiórka Żywności w dniach 20-21.03.2015 r.

W dniach 20-21 marca 2015 r. odbędzie się Wielkanocna Zbiórka Żywności organizowana przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok.

Drodzy Wolontariusze!
Suwalskie Biuro Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT koordynuje działania wolontariuszy w 2 sklepach: Odido (ul. Daszyńskiego 5) oraz Lewiatan (D.H. Arkadia). W piątek (20 marca) zbiórka odbędzie się w godzinach 9.00 – 18.00, w sobotę w godz. 8.00–16.00. Każdy wolontariusz może uczestniczyć w zbiórce minimum 2 godziny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 marca 2015 r. do godz. 16.00

Zadanie wolontariuszy polega na informowaniu i zapraszaniu do złożenia darów przez klientów do specjalnie przygotowanych w tym celu kartonów/wózków. Każdy wolontariusz otrzyma identyfikator i podziękowanie.

Nie bądź obojętny!

Załączniki:

 

Czytaj dalej →

Szkolenie „Cudze sadzicie…”

Szkolenie „Cudze sadzicie…”

W dniu 4 marca 2015 r. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT rozpoczął cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski.

Tematyką szkoleń jest m.in.:
– ochrona zadrzewień – przepisy dotyczące usuwania drzew,
– rola zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej
– funkcje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne zadrzewień,
– popularyzacja rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych i przydrożnych,
– wizyta studyjna na powierzchni nowowprowadzonych nasadzeń przydrożnych.

Pierwsza szkolenie odbyło się na terenie Gminy Krasnopol, w miejscowości Mikołajewo. Uczestniczyło w nim 38 osób – m.in. pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, którzy są jednocześnie mieszkańcami miasta Suwałki i gmin, w granicach  których znajduje się obszar Natury 2000 – „Ostoja Wigierska”.

W trakcie szkolenia odbył się pokaz zdjęć drzew wykonanych w technologii trójwymiarowej. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym przyjęciem przez uczestników szkolenia…, co widać na załączonych obrazkach 🙂

Czytaj dalej →

PZERiI zaprasza na wycieczkę oraz turnus rehabilitacyjny

PZERiI zaprasza na wycieczkę oraz turnus rehabilitacyjny

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza wszystkich chętnych na turnus rehabilitacyjny w Uniejściu k/Mielna. Wyjazd przypada na okres wakacyjny, tj. 10-23 sierpnia br. a jego koszt wynosi 1 300  zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

W dniach 10-15 lipca 2015 r. PZERiI zaprasza na wycieczkę trasą: Szczecin-Berlin-Kopenhaga-Malme. Koszt wycieczki to 1 400 zł (słownie jeden tysiąc czterysta złotych)

Osobom posiadającym grupę inwalidzką przysługuje zniżka. Zadatek w kwocie 200 zł (dwieście złotych), należy wnieść do organizatorów do dnia  25 marca 2015 r. (środa)

Szczegółowe informacje nt. wyjazdów dostępne są w biurze PZERiI, które znajduje się przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na marcowy TechKlub

Zaproszenie na marcowy TechKlub

Dnia 4 marca br. odbędzie się już 9. spotkanie w ramach TechKlub Suwałki. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Centrum 3, przy ul. Kościuszki 71. Tematem kolejnego spotkania będzie m.in. legalne oprogramowania dla NGO, pozycjonowanie stron w Internecie oraz możliwość pozyskania funduszy od Google.

„Nowe Technologie Lokalnie” w ramach, których comiesięcznie odbywają się TechKluby, są inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i adresowaną do organizacji pozarządowych. Celem spotkań jest ukazanie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze. Spotkania te odbywają się w 16 miastach Polski, w tym w również w Suwałkach, w którym to mieście od samego początku współorganizatorem lokalnym jest Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma.

Plan spotkania:
17:00 – 10.000 $ co miesiąc dla NGO – czyli co możemy dostać od Google – Fundacja Techsoup
17:30 – Oprogramowanie dla NGO, czyli jak możemy mieć legalne oprogramowanie za ułamek wartości – Fundacja Techsoup
18:30 – Pozycjonowanie stron, czyli co robić żeby inni nas widzieli w internecie – Piotr Wasilewski, www.P7studio.pl

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja na wydarzenie znajduje się na portalu EVENEA http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/suwalki/techklub-suwalki-74583/

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej →

Regionalny Punkt Eurodesk

Regionalny Punkt Eurodesk

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do Regionalnego Punktu Eurodesk.

W ramach świadczonego doradztwa można uzyskać wiedzę w zakresie wolontariatu w kraju i za granicą Polski, działaniach młodzieżowych, doradztwa z zakresu studiów, pracy za granicą, szkoleń, warsztatów, poszukiwania partnerów do projektów, przyjazdu obcokrajowców, kwestie obywatelskie i prawne, wskazówki dotyczące praktycznego pisania wniosków o dotację dotyczących wymian międzynarodowych z programu Erasmus +.

Czytaj dalej →

Konkurs „Czas na wolontariat!”

Konkurs „Czas na wolontariat!”

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, której jest członkiem zaprasza do udziału w konkursie „Czas na wolontariat!”, którego celem jest popularyzacja wolontariatu i zachęcenie organizacji i placówek publicznych do korzystania z pomocy wolontariuszy.

Bolączką wolontariatu, nie tylko w Polsce, jest zdecydowanie większa liczba ofert pomocy ze strony wolontariuszy, niż ofert pracy dla nich dedykowanych przez organizacje i placówki.
Wystarczy zajrzeć do serwisu www.mojwolontariat.pl lub prześledzić statystyki Centrów Wolontariatu – wśród wolontariuszy panuje bezrobocie!

Konkurs ma to zmienić i zbudować bogatą bazę ofert prac wolontariackich dostępnych w Polsce.

W ramach konkursu, zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i placówek uprawnionych do korzystania ze świadczeń wolontariuszy, do zamieszczenia w  serwisiewww.mojwolontariat.pl ofert prac dla wolontariuszy. Spośród zgłoszonych propozycji, organizatorzy konkursu wybiorą najciekawsze, najstaranniej przygotowane oferty, a ich autorzy nagrodzeni zostaną cennymi nagrodami.

Serwis ofert wolontariackich www.mojwolontariat.pl jest serwisem o zasięgu ogólnopolskim, cieszy się coraz większą popularnością i jest obecnie głównym źródłem ofert prac dla wolontariuszy. Jest narzędziem bezpłatnym.

Jego rolą, poza gromadzeniem ofert, jest kojarzenie wolontariuszy z organizacjami, a także pomoc organizacjom w szybkim znalezieniu ochotników do współpracy.
Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, serwis nie tylko gromadzi i udostępnia informacje o dostępnych pracach wolontariackich ale także automatycznie powiadamia o pasujących do profilu danego użytkownika ofertach, przypomina o ich aktualizacji, daje możliwość komunikacji między użytkownikami serwisu oraz pozwala oceniać współpracę i rekomendować ciekawe oferty.

Konkurs trwa w okresie od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 25 maja 2015 r. Do wygrania są cenne nagrody: dwa tablety MODECOM FREETAB 1035, w których m.in. fabrycznie zainstalowana jest aplikacja mobilna serwisu www.mojwolontariat.pl
Partnerami konkursu są: Microsoft, T-Mobile i Intel.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Centrum Wolontariatu w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 pod nr. telefonu: (22) 635 27 73  oraz wysyłając maila z pytaniem na adres konkurs@mojwolontariat.pl

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.wolontariat.org.pl/konkurs

Zapraszamy!

Czytaj dalej →

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

W tym roku w dniach 23-28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20:00

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Jednocześnie przypominamy, iż pomoc ofiarom przestępstw udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach przez cały rok!

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia:
– pomoc prawną,
– pomoc psychologiczną,
– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz  wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
– pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
– pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych  z uzyskiwaniem pomocy,
– pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują 9 punktów wsparcia:

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
  tel./fax 87 565 02 58
  e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
  www.pryzmat.org.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
  Psycholog –wtorek: 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00,
  Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 14.00–18.00
  Mediator- pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.
  Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.
 2. FILIA W AUGUSTOWIE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
  16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
  tel. 87 644 54 30
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- poniedziałek 14.00-18.00
  Prawnik- poniedziałek 14.00-18.00
 3. FILIA W SEJNACH
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
  16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
  tel. 87 517 34 15
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- czwartek 14.00-18.00
  Prawnik- czwartek 14.00-18.00
 4. FILIA W BIAŁYMSTOKU
  Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
  15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
  tel./fax. 85 732 82 20
  e-mail: centrum@um.bialystok.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog –  poniedziałek: 15.00-19.00,
  środa: 15.00-19.00,
  sobota: 08.00–10.00
  Prawnik –  poniedziałek: 14.0018.00,
  wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00
 5. FILIA W SOKÓŁCE
  Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26
  tel. 784 750 896
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- wtorek: 16.00-20.00
  Prawnik- czwartek: 14.00-18.00
 6. FILIA W ŁOMŻY
  Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR
  18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a
  tel./fax: 86 215 04 63
  e-mail: biuro@sosedukator.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog – wtorek: 14.00–14.00,
  czwartek: 14.00–18.00
  Prawnik – wtorek: 14.00–18.00,
  czwartek: 14.00–18.00
  I i III sobota każdego miesiąca: 8.00
 7. FILIA W KOLNIE
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
  tel. 86 278 26 31
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- piątek: 14.00-18.00
  Prawnik- piątek 14.00-18.00
 8. FILIA W ZAMBROWIE
  Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ostoja”
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
  tel. 86 271 00 72
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog- środa 14.00-18.00
  Prawnik- środa 14.00-18.00
 9. FILIA W HAJNÓWCE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
  17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
  tel. 85 682 20 11
  e-mail: mops-hajnowka@home.pl
  Godziny dyżurów specjalistów:
  Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
  Prawnik – wtorek: 14.00-18.00,
  czwartek:14.00-18.00

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się kolejne terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych” organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Tym razem, pod okiem specjalisty wyruszyliśmy w poszukiwaniu rodzimych gatunków drzew  w północnej części „Ostoi Wigierskiej”. Ze względu na trudne warunki zimowe korzystaliśmy z typowego o tej porze „terenowego” środka transportu – sań.

W trakcie spotkania wolontariusze zdobywali wiedzę o najliczniej występujących na terenie Ostoi gatunkach drzew – m.in. sosnach, świerkach, dębach, brzozach i lipach. Oprócz wiadomości powszechnie w środowisku przyrodniczym znanych, młodzież dowiedziała  się o właściwościach leczniczych poszczególnych gatunków i ich roli w życiu człowieka dawniej i dziś.

Czytaj dalej →

Wesprzyj Suwalski Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

Wesprzyj Suwalski Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON

W listopadzie ubiegłego roku odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej FEATON. Działalność Ośrodka wspomaga osoby wykluczone społecznie
i poddaje ich procesowi readaptacji, ucząc samodzielnego życia w społeczeństwie. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Featon, które powstało w 2012 roku aby odpowiadać na różne problemy społeczne i pomagać najbardziej potrzebującym. Pomoc stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób opuszczających zakład karny oraz bezdomnych. Obecnie realizowane działania to wydawanie żywności i odzieży oraz prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań motywujących. Ośrodek świadczy również pomoc doradczą oraz rzeczową. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań w postaci przekazywania zbędnej odzieży (a nadającej się do rozdysponowania) oraz wszelkich przedmiotów codziennego użytku. Uzyskana pomoc wydawana będzie osobom najuboższym z terenu miasta Suwałki. Aktualnie z pomocy naszego Ośrodka korzysta średnio 100 osób miesięcznie. O dostarczanie paczek prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, osobiście: Ośrodek Readaptacji Społecznej FEATON, przy ul. Pułaskiego 24A, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, bądź w każdy inny dzień po uprzednim ustaleniu telefonicznym, pod numerem 531 991 221.

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli przekazać iskrę nadziei w serca ludzi najuboższych i potrzebujących oraz pokazać im, iż mimo, że znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – nie zostali sami.

Prosimy również o wsparcie naszych działań poprzez:

 • przekazanie 1% podatku, wpisując nazwę i numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym.
  Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”
  KRS 0000080030
  z dopiskiem „CRS FEATON”
 • oraz wpłat zwykłych tzw. darowizn, które należy kierować na numer konta bankowego
  Bank Spółdzielczy Rutka-Tartak 06 9367 0007 0010 0017 3270 0001
  z dopiskiem „CRS FEATON”
  Przekazane darowizny można odliczyć przy rozliczeniu podatku.

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne – film

Wystąpienia publiczne – film

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z tematyki wystąpień publicznych i wypowiedzi przed kamerą.

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne

W sobotę, 31 stycznia br. odbyły się warsztaty szkoleniowe, których tematem były jakże problematyczne wystąpienia publiczne. Szkolenie zorganizowane było przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT dla przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły poznać nam tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach przed kamerą jak również każdy uczestnik mógł przećwiczyć przed nią wypowiedzi i rozmowy. Został również poruszony temat konferencji prasowych. Szkolenie ukazało jak świadomie wykorzystywać mowę ciała oraz jak uwolnić się od tremy i stresu związanego z publicznymi przemowami. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Razem dla Suwałk”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprowadziła pani Katarzyna Dziedzik – rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku, wcześniej dziennikarz Telewizji Polskiej.

Czytaj dalej →

Stres i wypalenie zawodowe

Stres i wypalenie zawodowe

Dnia 30 stycznia br. w sali konferencyjnej stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się szkolenia pn. „Stres i wypalenie zawodowe”. Skierowane było ono do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie narażonych na stres zwiany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączył w sobie elementy wykładu, a także pracy warsztatowej i treningowej. Dostarczał wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak im zapobiegać i minimalizować jego skutki. Ponadto celem szkolenia było stworzenie uczestnikom możliwości dokonania autorefleksji i autodiagnozy w zakresie stresu i wypalenia zawodowego. Spotkanie poprowadziła Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog kliniczny, a jego całość odbyła się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej →

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Dnia 27 stycznia br. w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyło się już III spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Spotkanie umożliwiło organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

W programie spotkania znalazły się: prezentacja organizacji pozarządowych a także postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach. Prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach – Ewa Kotowska zaprezentowała działalność Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach, natomiast opis działalności i zasady funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Featon” ukazał nam uhonorowany za działalność społeczną wolontariusz – Krzysztof Kuranowski. W ramach możliwości zaprezentowania organizacji, pani Maria Lauryn, założyciel a obecnie członek stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „KALINA” przedstawiła dotychczasowe działania podjęte na rzecz podopiecznych jak również plany na najbliższą przyszłość, w tym. integrację środowiska z mieszkańcami i najbliższym otoczeniem DPSu.

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz szukaniu rozwiązań polepszenia współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania dała każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu.

Czytaj dalej →

Otyliada 2015

Otyliada 2015

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” wraz z Zespołem Szkół nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach zapraszają na Ogólnopolski Maraton Pływacki „Otyliada 2015”

Suwałki po raz pierwszy, w tym roku będą jednym z 34 miejsc w Polsce, gdzie w nocy z 28.02 (od godz. 18:00) na 01.03.2015 r. będzie można wziąć udział w imprezie, który możliwy jest tylko po uprzednim zarejestrowaniu na stronie organizatora do 10 lutego (www.otyliada.pl).

Mile widziane są wszystkie osoby chętne. Każdy pływa na ile ma ochotę (nie ma limitów dystansu, czasu ani wieku), a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Zawody odbędą się na basenie przy Zespole Szkół nr 10, ul. Antoniewicza 5.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej →

Napełnij Gorący Kociołek

Napełnij Gorący Kociołek

Fundacja WIDOK oraz Spółdzielnia Socjalna Marzenie zapraszają do udziału w projekcie ”Napełnij Gorący Kociołek”.

Fundacja WIDOK od piętnastu lat prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Ich działania oraz to co mogą dać i zaproponować podopiecznym uzależnione są od funduszy jakie uda im się pozyskać od sponsorów. Dlatego wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną Marzenie mają w planach otwarcie w naszym mieście baru „Gorący Kociołek” ze smacznymi, tanimi, domowymi obiadami, z którego całkowity dochód ze sprzedaży obiadów przeznaczony zostanie na prowadzenie działalności charytatywnej skierowanej do dzieci korzystających ze świetlicy.

Osoby, które wesprą działania fundacji i spółdzielni socjalnej (w zależności od kwoty) otrzymają zaproszenia na rodzinne obiady w naszym barze, karnet na usługę cateringową, firmy – możliwość powieszenia na ogrodzeniu baru bilbordu reklamowego.

Więcej o akcji na stronie internetowej www.wspieram.to/3520-napelnij-goracy-kociolek.html

Czytaj dalej →

Warsztaty dla organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie „Węzeł wsparcia”

Warsztaty dla organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie „Węzeł wsparcia”

Warsztaty „Aspekty prawno-administracyjne funkcjonowania organizacji pozarządowych”, Białystok, 13 – 14 lutego 2015 r.

W związku z realizacją projektu „Węzeł wsparcia” i uczestnictwem w nim organizacji realizujących projekt, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza na warsztaty „Aspekty prawno-administracyjne”, które odbędą się w dniach 13 – 14 lutego 2015 r. w Białymstoku.

Szkolenie zostanie zorganizowane w Hotelu „Podlasie” przy ul. 42 Pułku Piechoty 6 w Białymstoku. Warsztaty rozpoczynają się w piątek o godz. 10.00, a kończą obiadem w sobotę o godz.14.00.

Szkolenie poświęcone jest prawnym aspektom związanym z funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i ma na celu uzyskanie oraz poszerzenie wiedzy związanej z tym zagadnieniem, tak by móc skutecznie nie tylko prowadzić działalność własnej organizacji, ale także móc wspierać inne podmioty społeczne. Dlatego, by dopasować program najlepiej do oczekiwań jego uczestników, zachęcamy do wypełnienia i przesłania wraz z formularzem zgłoszeniowym, ankiety potrzeb, dołączonej do niniejszej wiadomości.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, radca prawny. Założyciel, członek i ekspert III sektora. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Wiceprzewodniczący Podlaskiej Sieci Pozarządowej, członek Podlaskiej oraz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W 2013 r. odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych.

Zgodnie z Regulaminem projektu „Węzeł wsparcia”, z każdej organizacji powinna się zgłosić osoba, która jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji minimum 1 rok i działa na rzecz sektora pozarządowego minimum 1 rok. Z każdej organizacji oczekujemy zgłoszenia minimum jednej osoby do udziału w szkoleniach – szczegóły w Regulaminie rekrutacji i udziału w szkoleniach.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego i deklaracji (jeśli będą to nowe osoby z organizacji, które wcześniej takiej deklaracji nie wypełniały) w terminie do 04.02.2015 r. korzystając z 3 poniższych możliwości: pocztą elektroniczną na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl, faksem: 87 565 02 58 lub pocztą na adres: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki.

W załączeniu przesyłamy harmonogram szkolenia i ankietę potrzeb. Każda z zakwalifikowanych osób, otrzyma potwierdzenie telefoniczne lub elektroniczne. Po szkoleniu, każda z organizacji będzie mogła także skorzystać z indywidualnego nieodpłatnego doradztwa prawnego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
kom. 503 116 243

Załączniki:

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”, 26.01.2015 r.

Bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”, 26.01.2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza na bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2015 r., w godzinach 9.00-15.30, w sali konferencyjnej stowarzyszenia PRYZMAT, ul. Noniewicza 91.

Być może zastanawiasz się, co to jest ten wolontariat lub masz jakieś doświadczenia z wolontariatem? Może znasz już jakiś wolontariuszy, ale nie wiesz, czy to dla Ciebie? A może potrzebujesz impulsu, aby zacząć działać lub rozszerzyć swoją działalność. Zastanawiasz się, czy musisz mieć jakieś specjalne kwalifikacje? A może nie do końca wiesz, co tak naprawdę można robić jako wolontariusz? Jeśli tak – przyjdź na szkolenie!

Podczas warsztatu dowiesz się co to jest wolontariat, co może robić wolontariusz, co trzeba zrobić, aby nim zostać, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza. Zastanowimy się też dlaczego warto być wolontariuszem. Pomożemy również rozpoznać Wasze mocne strony jako wolontariuszy. Przedstawimy najnowsze oferty wolontariatu. Jeśli zatem zastanawiasz się czy warto zostać wolontariuszem – przyjdź! Przekonasz się gdzie i jak możesz działać!

PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!

Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Jednodniowe szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15 lat, zainteresowanych działalnością społeczną w formie wolontariatu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy  i zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu.

UWAGA! Przed szkoleniem każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

Informacje dodatkowe: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Razem dla Suwałk” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych

Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych

Dnia 21 stycznia br. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyły się warsztaty pn. „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”. W spotkaniu wzięło udział dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących III sektor w pracach organów opiniodawczo doradczych.

Warsztaty były okazją do poszerzenia wiedzy na temat obszarów i narzędzi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych. Rozmawialiśmy o tym czym są organizacje społeczne, kiedy są one obligatoryjne oraz jaką rolę pełnią w tym procesie ciała dialogu społecznego.

Szkolenie poprowadziła Agnieszka Olender – pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, której specjalnością są szkolenia w zakresie komunikacji społecznej, pracy z grupą, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz konsultacji społecznych.

Czytaj dalej →

Kwiarenka Mistrzów w DwuTygodniku Suwalskim

Kwiarenka Mistrzów w DwuTygodniku Suwalskim

Mistrz świata, mistrzyni świata, trener mistrzyni świata, bramkarz polskiej reprezentacji, trener i zawodnik piłkarskiej ekstraklasy, kapitanowie dwóch pierwszoligowych zespołów, sportowcy, trenerzy i zarazem wychowawcy młodzieży oraz suwalczanie, którzy uprawiają sport rekreacyjnie, a także prezydent Suwałk i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – takie grono zgromadziła wczoraj czwarta już Kawiarenka Obywatelska, zorganizowana w Restauracji „Na Starówce” przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Okazało się, że o sporcie, a także szerzej o kulturze fizycznej można byłoby mówić niemal bez końca. Dwie i pół godziny okazało się stanowczo za mało i jak podsumował Wojciech Kowalewski, jeden z prelegentów, pierwsze tego typu spotkanie „to dopiero początek”, więc warto kontynuować dyskusję i wypracowywać nowe, wspólne rozwiązania.

Punktem wyjścia do dyskusji było hasło „Suwalski sport nasz powszedni”. Spotkanie rozpoczęły prezentacje: Marka Krejpcio – Suwalski Klub Karate Kyokushin, Dariusza Ułanowicza – Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach, Wojciecha Winnika – Ślepsk Suwałki, Czesława Renkiewicza – Prezydenta Miasta Suwałk, Edwarda Deca – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Stanisława Kamińskiego i Dariusza Tasiora – Klub Rowerowy MTB Suwałki, Kamila Makarewicza – Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Jacka Zielińskiego – trenera SKS Wigry Suwałki, Wojciecha Kowalewskiego – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” i Adama Ołowniuka – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Dyskusję podsumował Waldemar Borysewicz, dyrektor OSiR.

Niemal wszyscy zwracali uwagę, że uprawianie sportu przez najmłodszych ma ogromny walor wychowawczy.

– Nigdy nie zniechęcamy kogoś, kto być może nie osiągnie wysokich wyników sportowych, ale chce trenować, bo wiemy, że każdy młody człowiek musi czuć się dowartościowany i czuć się częścią grupy – to jest najważniejsze – argumentował Dariusz Ułanowicz, doświadczony trener, prezes SL SALOS.

Wtórował mu Wojciech Winnik.

– Problemem nie tylko naszego miasta jest odpływ młodych ludzi, jeśli trenerzy będą więc także wychowawcami, może uda nam się doprowadzić do tego, że młodzi ludzie będę tutaj wracali – argumentował kapitan Ślepska.

Taką drogę powrotu do rodzinnego miasta po zakończeniu światowej kariery wybrał też Wojciech Kowalewski, grający w najlepszych klubach piłkarskich, licencjonowany trener UEFA, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”.

– Byłem w wielu krajach i mogę powiedzieć, że dzieci są wszędzie takie samo, a to od nas, dorosłych, zależy jakie stworzymy im warunki – mówił. – Prawdą jest także, że sport wyczynowy nie funkcjonuje bez sportu amatorskiego, dlatego warto dbać o wychowanie sportowe najmłodszych. W naszej Akademii, dodatkowo, kładziemy nacisk na udział rodziców w zajęciach dzieci i to przynosi dobre efekty.

Marek Krejpcio, mistrz świata w karate kyokushin, od 23 lat prowadzący Suwalski Klub Karate Kyokushin zwracał uwagę, że trening karate to nie tylko dążenie do sportowej rywalizacji, ale także kształtowanie charakteru i poznawanie otoczki kulturowej japońskiej sztuki walki. Poza tym, ponieważ nie każdy mieszkaniec chce należeć do klubu czy stowarzyszenia, za to coraz więcej chce uprawiać sport rekreacyjnie, warto stworzyć im odpowiednie warunki – przekonywał.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk również zgodził się, że w Suwałkach przydałoby się jeszcze więcej przestrzeni do uprawiania sportu, choć przyznał jednocześnie, że pod względem nakładów na inwestycje sportowe w ostatnich latach Suwałki plasują się w polskiej czołówce. Nowe przestrzenie muszą być przede wszystkim dostosowane do możliwości wszystkich grup wiekowych. Prezydent zwrócił uwagę, że bardzo dobry efekt przynoszą konsultacje społeczne w tej dziedzinie. Jako dobry przykład wskazał modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonaną w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja na bieżąco była konsultowana z pomysłodawcami, co przyniosło dobry efekt.

Edward Dec, utytułowany trener pływaków i prezes MUKS Olimpijczyk podkreślał, że dla młodych ludzi sport może być przepustką do świata.

– Odwiedziliśmy z naszymi zawodnikami wszystkie kontynenty, oprócz Antarktydy i Australii, aktualnie troje suwalczan przebywa też na stypendium w Stanach Zjednoczonych – wymieniał.

Do największych suwalskich sukcesów zaliczył też program obowiązkowej nauki pływania, którym objętych jest co roku ponad 500 dzieci, wszyscy uczniowie klas trzecich suwalskich szkół podstawowych.

Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował natomiast o tworzonym właśnie portalu, dzięki któremu suwalczanie mogliby znaleźć chętnych do wspólnego rozegrania meczu siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, czy uprawiania innych dyscyplin sportowych. Zaznaczył przy tym, że dobrze byłoby też, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do obiektów sportowych.

Z kolei Waldemar Borysewicz deklarował, że w tegorocznej ofercie OSiR nie zabraknie imprez masowych, rekreacyjnych, z których będą mogli skorzystać suwalczanie w każdym wieku.

Mieszkańcy, uczestniczący w kawiarence proponowali natomiast wybudowanie w Suwałkach krytego sztucznego lodowiska, wytyczenie atrakcyjnych tras dla biegaczy i poprawienie nawierzchni ścieżek rowerowych.

Czytaj dalej →

Szkolenie dla organizacji pozarządowych „wystąpienia publiczne”, 31 stycznia 2015 r.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych „wystąpienia publiczne”, 31 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w sobotę 31 stycznia w godz. 9.30 – 15.30 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w działania swoich organizacji, reprezentujących je na zewnątrz ale nie tylko….. Fakt wystąpienia przed publicznością wzmaga u nas negatywne objawy, trzęsienie rąk, pocenie się, „motyle” w brzuchu. Któż z nas nie ma tremy przed wystąpieniem publicznym? Nasze szkolenie jest lekarstwem na te „dolegliwości”. Zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się świadomego wykorzystywania mowy ciała oraz języka emocji, uwolnić się od tremy i stresu związanego z publicznym przemawianiem, czy też posiąść umiejętność budowania „skutecznych” komunikatów dla mediów.

Program szkolenia:
9.30-11.00 – Komunikacja werbalna i niewerbalna w wystąpieniach przed kamerą – ćwiczenia
11.00-12.30 – Wypowiedź przed kamerą – ćwiczenia
12.30-14.00 – Rozmowa przed kamerą – ćwiczenia
14.00-15.30 – Konferencja prasowa – ćwiczenie

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Dziedzik – absolwentka politologii ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007-2008 była rzecznikiem prasowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej przez 12 lat była dziennikarzem Telewizji Polskiej SA (Poznań, Białystok). Pracowała jako prezenterka, reporterka i wydawca audycji informacyjnych oraz publicystycznych. prowadziła zajęcia ze studentami (WSAP, UwB) dotyczące wystąpień publicznych. Podczas gali finałowej jubileuszowego, 10. konkursu Popularyzator Nauki 2014 r., otrzymała wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną przyznane przez redakcję PAP – Nauka w Polsce.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58,
e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”, 27 stycznia 2015 r.

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”, 27 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się w swej działalności obszarem pomocy społecznej, do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do suwalskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna. Celem spotkania jest poprawa efektywności pomocy społecznej w Suwałkach poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję oraz przygotowywanie rozwiązań wspomagających działania w tym obszarze. Spotkanie ma umożliwiać suwalskim organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

Program:
– prezentacja organizacji pozarządowych,
– zdefiniowanie i usystematyzowanie problemów oraz potrzeb ważnych dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną,
– prezentacja oferty działalności Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach,
– prezentacja oferty działalności Ośrodka Readaptacji Społecznej „Featon” w Suwałkach,
– postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach (przekazywanie działań, konkursy ofert, polityka lokalowa, patronaty, projekty partnerskie itp.),
– sprawy różne (informacja o aktualnych konkursach grantowych, szkoleniach, doradztwie itp.),
– sprawy różne.

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą, będzie służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz polepszeniu współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania daje każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Kawiarenka Mistrzów

Kawiarenka Mistrzów

Mistrz świata, mistrzyni świata, trener mistrzyni świata, bramkarz polskiej reprezentacji, trener i zawodnik piłkarskiej ekstraklasy, kapitanowie dwóch pierwszoligowych zespołów, sportowcy, trenerzy i zarazem wychowawcy młodzieży oraz suwalczanie, którzy uprawiają sport rekreacyjnie, a także prezydent Suwałk i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – takie grono zgromadziła wczoraj czwarta już Kawiarenka Obywatelska, zorganizowana w Restauracji „Na Starówce” przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Okazało się, że o sporcie, a także szerzej o kulturze fizycznej można byłoby mówić niemal bez końca. Dwie i pół godziny okazało się stanowczo za mało i jak podsumował Wojciech Kowalewski, jeden z prelegentów, pierwsze tego typu spotkanie „to dopiero początek”, więc warto kontynuować dyskusję i wypracowywać nowe, wspólne rozwiązania.

Punktem wyjścia do dyskusji było hasło „Suwalski sport nasz powszedni”. Spotkanie rozpoczęły prezentacje: Marka Krejpcio – Suwalski Klub Karate Kyokushin, Dariusza Ułanowicza – Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach, Wojciecha Winnika – Ślepsk Suwałki, Czesława Renkiewicza – Prezydenta Miasta Suwałk, Edwarda Deca – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”,
Stanisława Kamińskiego i Dariusza Tasiora – Klub Rowerowy MTB Suwałki, Kamila Makarewicza – Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Jacka Zielińskiego – trenera SKS Wigry Suwałki, Wojciecha Kowalewskiego – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” i Adama Ołowniuka – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Dyskusję podsumował Waldemar Borysewicz, dyrektor OSiR.

Niemal wszyscy zwracali uwagę, że uprawianie sportu przez najmłodszych ma ogromny walor wychowawczy.

– Nigdy nie zniechęcamy kogoś, kto być może nie osiągnie wysokich wyników sportowych, ale chce trenować, bo wiemy, że każdy młody człowiek musi czuć się dowartościowany i czuć się częścią grupy – to jest najważniejsze – argumentował Dariusz Ułanowicz, doświadczony trener, prezes SL SALOS.

Wtórował mu Wojciech Winnik.

– Problemem nie tylko naszego miasta jest odpływ młodych ludzi, jeśli trenerzy będą więc także wychowawcami, może uda nam się doprowadzić do tego, że młodzi ludzie będę tutaj wracali – argumentował kapitan Ślepska.

Taką drogę powrotu do rodzinnego miasta po zakończeniu światowej kariery wybrał też Wojciech Kowalewski, grający w najlepszych klubach piłkarskich, licencjonowany trener UEFA, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”.

– Byłem w wielu krajach i mogę powiedzieć, że dzieci są wszędzie takie samo, a to od nas, dorosłych, zależy jakie stworzymy im warunki – mówił. – Prawdą jest także, że sport wyczynowy nie funkcjonuje bez sportu amatorskiego, dlatego warto dbać o wychowanie sportowe najmłodszych. W naszej Akademii, dodatkowo, kładziemy nacisk na udział rodziców w zajęciach dzieci i to przynosi dobre efekty.

Marek Krejpcio, mistrz świata w karate kyokushin, od 23 lat prowadzący Suwalski Klub Karate Kyokushin zwracał uwagę, że trening karate to nie tylko dążenie do sportowej rywalizacji, ale także kształtowanie charakteru i poznawanie otoczki kulturowej japońskiej sztuki walki. Poza tym, ponieważ nie każdy mieszkaniec chce należeć do klubu czy stowarzyszenia, za to coraz więcej chce uprawiać sport rekreacyjnie, warto stworzyć im odpowiednie warunki – przekonywał.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk również zgodził się, że w Suwałkach przydałoby się jeszcze więcej przestrzeni do uprawiania sportu, choć przyznał jednocześnie, że pod względem nakładów na inwestycje sportowe w ostatnich latach Suwałki plasują się w polskiej czołówce. Nowe przestrzenie muszą być przede wszystkim dostosowane do możliwości wszystkich grup wiekowych. Prezydent zwrócił uwagę, że bardzo dobry efekt przynoszą konsultacje społeczne w tej dziedzinie. Jako dobry przykład wskazał modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonaną w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja na bieżąco była konsultowana z pomysłodawcami, co przyniosło dobry efekt.

Edward Dec, utytułowany trener pływaków i prezes MUKS Olimpijczyk podkreślał, że dla młodych ludzi sport może być przepustką do świata.

– Odwiedziliśmy z naszymi zawodnikami wszystkie kontynenty, oprócz Antarktydy i Australii, aktualnie troje suwalczan przebywa też na stypendium w Stanach Zjednoczonych – wymieniał.

Do największych suwalskich sukcesów zaliczył też program obowiązkowej nauki pływania, którym objętych jest co roku ponad 500 dzieci, wszyscy uczniowie klas trzecich suwalskich szkół podstawowych.

Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował natomiast o tworzonym właśnie portalu, dzięki któremu suwalczanie mogliby znaleźć chętnych do wspólnego rozegrania meczu siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, czy uprawiania innych dyscyplin sportowych. Zaznaczył przy tym, że dobrze byłoby też, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do obiektów sportowych.

Z kolei Waldemar Borysewicz deklarował, że w tegorocznej ofercie OSiR nie zabraknie imprez masowych, rekreacyjnych, z których będą mogli skorzystać suwalczanie w każdym wieku.

Mieszkańcy, uczestniczący w kawiarence proponowali natomiast wybudowanie w Suwałkach krytego sztucznego lodowiska, wytyczenie atrakcyjnych tras dla biegaczy i poprawienie nawierzchni ścieżek rowerowych.

Spotkanie było częścią projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki.

 

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk we współpracy ze stowarzyszeniem „Macierzanka” z Wiżajn zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2015 r., w godzinach 9.00-15.30.

Doświadczyłeś już pracy jako wolontariusz? Potrzebujesz impulsu, aby rozszerzyć swoją działalność. Zastanawiasz się czy to dla Ciebie, czy musisz mieć jakieś specjalne kwalifikacje? A może nie do końca wiesz, co tak naprawdę można robić jako wolontariusz? Jeśli tak, i masz ukończone 15 lat – przyjdź na szkolenie!

Podczas warsztatu dowiesz się jakie są prawa i obowiązki wolontariusza, jak rozszerzać swoje działania, dlaczego warto być wolontariuszem. Pomożemy również rozpoznać Wasze mocne strony jako wolontariuszy. Przedstawimy najnowsze oferty wolontariatu. Jeśli zatem zastanawiasz się czy warto – po prostu przyjdź! Przekonasz się gdzie i jak możesz działać!

PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!

Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Jednodniowe szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15 lat, zainteresowanych rozszerzeniem działalności społecznej w formie wolontariatu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w załączeniu i zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu.

UWAGA! Przed szkoleniem każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Warsztaty „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”, 21 stycznia 2015 r.

Warsztaty „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”, 21 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, reprezentujących III sektor w pracach organów opiniodawczo-doradczych aktualnie funkcjonujących w Suwałkach, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Suwalskiej Radzie Seniora, Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, wspólnych międzysektorowych grup roboczych i członków komisji konkursowych oceniających oferty, do udziału w bezpłatnych warsztatach z partycypacji społecznej.

Szkolenie odbędzie się w środę 21 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach i rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy o 14.15. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty.

Warsztaty to okazja by poszerzyć wiedzę na temat obszarów i narzędzi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych. Porozmawiamy o tym,   czym są konsultacje społeczne, kiedy są obligatoryjne? Jaką rolę pełnią w tym procesie ciała dialogu społecznego, takie jak RDPP czy Rada Seniorów? Jak angażować w proces tworzenia i konsultacji inne organizacje pozarządowe. Jak o swoich działaniach informować?

Szkolenie służy podniesieniu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych zwiększających ich kompetencje w zakresie form współpracy z administracją publiczną z uwzględnieniem tematyki równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Olender – pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, animator, trener. Jej specjalność to szkolenia w zakresie komunikacji społecznej, pracy z grupą, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach, prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, emailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl. Liczba miejsc ograniczona! Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9:00 – 10:45
– Obszary współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
– Rola ciał dialogu w poszczególnych obszarach oraz narzędzia współpracy
10:45-11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:30
– Zasady prowadzenia i regulacje prawne dotyczące konsultacji z organizacjami pozarządowymi
– Innowacyjne formy i narzędzia konsultacji
– Kodeks konsultacji – 7 zasad
12:30-13:00
Obiad
13:00-14:15
– Narzędzia wzajemnego informowania się samorządu i organizacji oraz ciał dialogu i innych organizacji
– Analiza praktyk w zakresie informowania, wypracowanie rekomendacji

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączony:

Czytaj dalej →

Dołącz
Top