Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych

Dnia 21 stycznia br. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyły się warsztaty pn. „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”. W spotkaniu wzięło udział dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących III sektor w pracach organów opiniodawczo doradczych.

Warsztaty były okazją do poszerzenia wiedzy na temat obszarów i narzędzi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych. Rozmawialiśmy o tym czym są organizacje społeczne, kiedy są one obligatoryjne oraz jaką rolę pełnią w tym procesie ciała dialogu społecznego.

Szkolenie poprowadziła Agnieszka Olender – pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, której specjalnością są szkolenia w zakresie komunikacji społecznej, pracy z grupą, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz konsultacji społecznych.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry