Warsztaty „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”, 21 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, reprezentujących III sektor w pracach organów opiniodawczo-doradczych aktualnie funkcjonujących w Suwałkach, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Suwalskiej Radzie Seniora, Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, wspólnych międzysektorowych grup roboczych i członków komisji konkursowych oceniających oferty, do udziału w bezpłatnych warsztatach z partycypacji społecznej.

Szkolenie odbędzie się w środę 21 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach i rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy o 14.15. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty.

Warsztaty to okazja by poszerzyć wiedzę na temat obszarów i narzędzi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych. Porozmawiamy o tym,   czym są konsultacje społeczne, kiedy są obligatoryjne? Jaką rolę pełnią w tym procesie ciała dialogu społecznego, takie jak RDPP czy Rada Seniorów? Jak angażować w proces tworzenia i konsultacji inne organizacje pozarządowe. Jak o swoich działaniach informować?

Szkolenie służy podniesieniu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych zwiększających ich kompetencje w zakresie form współpracy z administracją publiczną z uwzględnieniem tematyki równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Olender – pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, animator, trener. Jej specjalność to szkolenia w zakresie komunikacji społecznej, pracy z grupą, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach, prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, emailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl. Liczba miejsc ograniczona! Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9:00 – 10:45
– Obszary współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
– Rola ciał dialogu w poszczególnych obszarach oraz narzędzia współpracy
10:45-11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:30
– Zasady prowadzenia i regulacje prawne dotyczące konsultacji z organizacjami pozarządowymi
– Innowacyjne formy i narzędzia konsultacji
– Kodeks konsultacji – 7 zasad
12:30-13:00
Obiad
13:00-14:15
– Narzędzia wzajemnego informowania się samorządu i organizacji oraz ciał dialogu i innych organizacji
– Analiza praktyk w zakresie informowania, wypracowanie rekomendacji

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączony:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry