Seminarium branżowe „pomoc społeczna”, 27 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się w swej działalności obszarem pomocy społecznej, do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do suwalskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna. Celem spotkania jest poprawa efektywności pomocy społecznej w Suwałkach poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję oraz przygotowywanie rozwiązań wspomagających działania w tym obszarze. Spotkanie ma umożliwiać suwalskim organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

Program:
– prezentacja organizacji pozarządowych,
– zdefiniowanie i usystematyzowanie problemów oraz potrzeb ważnych dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną,
– prezentacja oferty działalności Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach,
– prezentacja oferty działalności Ośrodka Readaptacji Społecznej „Featon” w Suwałkach,
– postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach (przekazywanie działań, konkursy ofert, polityka lokalowa, patronaty, projekty partnerskie itp.),
– sprawy różne (informacja o aktualnych konkursach grantowych, szkoleniach, doradztwie itp.),
– sprawy różne.

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą, będzie służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz polepszeniu współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania daje każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry