Stres i wypalenie zawodowe – szkolenie dla organizacji pozarządowych, 30 stycznia 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w piątek 30 stycznia w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w działania, szczególnie narażone na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i treningowej. Został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak im zapobiegać i minimalizować. Ponadto celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom możliwości dokonania autorefleksji i autodiagnozy w zakresie stresu i wypalenia zawodowego.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie stresu:
 • biologiczne i psychologiczne koncepcje stresu;
 • stres negatywny, stres pozytywny – dystres, eustres;
 • stres w miejscu pracy;
 • fizjologia reakcji stresowej;
 • indywidualne źródła stresu; stresory obiektywne i subiektywne;
 • prawdy i mity na temat stresu;
 • różne strategie radzenia sobie ze stresem;
 • konsekwencje psychiczne i fizyczne stresu przewlekłego.
 1. Pojęcie wypalenia zawodowego:
 • czym jest wypalenie zawodowe;
 • czynniki ryzyka wypalenia zawodowego;
 • dynamika wypalenia zawodowego;
 • profilaktyka wypalenia zawodowego.
 1. Odkrywanie własnych zasobów w radzeniu sobie ze stresem:
 • techniki radzenia sobie ze stresem – trening;
 • objawy wypalenia zawodowego u działaczy NGO;
 • jak znaleźć „złoty środek” i nie wypalać się?;
 • profilaktyka wypalenia zawodowego;
 • styl życia chroniący przed stresem.

Szkolenie poprowadzi Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog kliniczny, trenerka umiejętności psychopołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowego trzyletniego Kursu Terapii Rodzin, aktualnie na trzecim roku Kursu Psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Od 15 lat pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach, prowadzi Pracownię Psychologiczną, w ramach której pracuje m.in. z osobami doświadczającymi nadmiernego stresu oraz wypalenia zawodowego. Szkoli  różne grupy zawodowe, pracuje też indywidualnie z pacjentami nad poprawą jakości ich życia.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91,
tel./fax 87 565 02 58,
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry