Gala Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

Suwalskie Biuro Wolontariatu działające przy stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zorganizowało już po raz XII w Suwałkach Światowe obchody Dnia Wolontariusza.

Dnia 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzień ten, jest dowodem uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Uroczyste obchody Dnia Wolontariusza w Suwałkach odbyły się 4 grudnia 2014 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego połączone były z rozstrzygnięciem lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2014”, który promuje osoby działające na rzecz osób potrzebujących. Konkurs skierowany był do osób zamieszkujących miasto Suwałki lub osób działających na rzecz mieszkańców Suwałk.

10 Laureatom konkursu Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył specjalne statuetki w ramach podziękowania za trud i poświęcenie włożone w służbę drugiemu człowiekowi.

Wolontariusze nominowani byli przez instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy. Nominacje były zgłaszane przez przedstawicieli instytucji i organizacji były to: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, Stowarzyszenie FEATON, Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie RaAktywacja, Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok, Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, II Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach – Szkolny Klub Wolontariatu, Gimnazjum n 4 w Suwałkach, Technikum nr 4 w Suwałkach.

Laureaci konkursu BARWY WOLONTARIATU, Suwałki 2014

LUDMIŁA KARŁOWICZ od 5 lat jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach oraz liderem zespołu „Złota Jesień”. Działalność charytatywna Pani Ludmiły skupia się głównie w obszarze kultury dla osób starszych. Organizuje koncerty zespołu „Złota Jesień” w szpitalach, hospicjach, sanatoriach oraz wszystkim członkom stowarzyszenia. Cyklicznie organizuje spotkania seniorów przy muzyce w Świetlicy Seniora. Czynnie uczestniczy przy organizacji różnych spotkań integracyjnych dla osób starszych, jak również znajduje czas dla tych najmłodszych czytając bajki dzieciom w suwalskim przedszkolu.

WINCENTY WARECKI wolontariusz Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”.
Z podopiecznymi stowarzyszenia spędza kilka dni w tygodniu. Pomaga dzieciakom
w uzupełnianiu braków edukacyjnych, prowadzi zajęcia sportowe oraz pomaga w pracach porządkowych w świetlicy. Rokrocznie bierze czynny udział w organizacji oraz pracach nad działaniami Mikołajkowego Autobusu Radia 5 zbierając tym samym dary dla podopiecznych świetlicy.

PIOTR URYNOWICZ od 2011 roku jest wolontariuszem w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. Myśl o pomocy w hospicjum zrodziła się u niego kiedy zaczęto prace budowlane związane z postawieniem budynku,
w którym miejsce znajduą osoby przewlekle chore w terminalnym jej okresie. Dużym wsparciem dla osób chorych jest już sama obecność wolontariusza, zwykła rozmowa, potrzymanie za rękę. Piotr podejmuje się dodatkowo pomocy pielęgnacyjnej podopiecznych, wspiera w swoich działaniach pracę pielęgniarek m.in. przy karmieniu oraz czynnościach higienicznych. Niejednokrotnie udziela wsparcia podczas wspólnych modlitw.

PATRYK KOTOWSKI swoją przygodę z wolontariatem zaczął w 2010 roku. Przez okres nauki w gimnazjum należał do Szkolnego Koła „Caritas”, w ramach którego podejmował się wielu akcji charytatywnych, różnego rodzaju zbiórek oraz służył pomocą podczas organizowanych imprez. Brał udział w pracach przygotowawczych obchodów Dnia Papieskiego, uczestniczył w sprzątaniu cmentarzy, pomagał rówieśnikom w nauce a także przygotowywał szkolne Jasełka. Brał udział w akcji „Szlachetna Paczka”, zbiórkach żywności, przygotowywał kartki świąteczne osobom samotnym oraz zbierał fundusze na wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej. Zorganizował akcję podarowania słodkich upominków dzieciom potrzebującym ze świetlicy środowiskowej w okresie przedświątecznym. Aktywnie włączał się w pomoc wydarzeń organizowanych w Punkcie Przedszkolnym ”Przedszkolaki-Krasnopolaki”. Służył pomocą techniczną przy organizacji imprez masowych takich jak: „Juwenalia 2014”, „Blues Festival 2014”, „Akcja charytatywna na rzecz Brygidy”, „Debata prezydencka z dnia 12.11.2014”

KATARZYNA JAKUBOWSKA udzielała się wolontariacko już w Szkole Podstawowej biorąc udział w zajęciach rytmiczno-muzycznych i plastycznych organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych przez Terenowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie jest aktywną działaczką Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach. Współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Brodzie Nowym, Środowiskowym Domem Samopomocy w Białej Wodzie oraz Stowarzyszeniem „Aktywni Tak Samo” prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy. Przygotowywała kalendarze adwentowe dla wychowanków OREW. Była odpowiedzialna za organizację balu andrzejkowego, karnawałowego, pikniku rodzinnego oraz mikołajek dla podopiecznych Ośrodka i ich rodzin. Podjęła się pomocy przy obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, a także pikniku integracyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy jak również akcji „dwie godziny dla rodziny”.

KINGA ŻEBROWSKA swój pierwszy wolontariat rozpoczęła w 2010 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wypoczynkowym w Brodzie Nowym. Dwa razy w tygodniu pomagała wychowankom w przygotowywaniu zajęć, bawiła dzieci, wydawała gazetki oraz robiła tematyczne plansze ścienne. Od roku działa w Szkolnym Kole Caritas, gdzie uczestniczy w różnego rodzaju zbiórkach charytatywnych: Bożonarodzeniowych
i Wielkanocnych zbiórkach żywności, zbiórkach odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla podopiecznych suwalskich świetlic środowiskowych oraz zbiórkach kartek świątecznych na rzecz Domu Samotnej Matki. Napisała program muzyczno-tematyczny, który został wdrożony w życie przedszkola podczas prowadzenia zajęć integracyjno-ruchowych dla maluchów.

KAMILA ANNA JACKIEWICZ wolontariat zaczęła od pomocy wychowawcom w prowadzeniu zajęć w jednym z suwalskich przedszkoli. W szkole podstawowej organizowała przedstawienia i zabawy dla młodszych dzieci z ramienia koła bibliotecznego, a od czasu szkoły gimnazjalnej wpisała sobie w stały harmonogram zajęć zbiórki żywności oraz kwestę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomagała również podczas Festivalu Fantastyki w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz w organizacji suwalskich Juvenalii. Jako członek Szkolnego Koła Caritas, pomaga młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu lekcji, sprzątaniu cmentarzy, jak również bierze czynny udział w akcji „Góra Grosza” oraz „Biała Wstążka” mającej na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

KRZYSZTOF KURANOWSKI działalność charytatywną w sferze pomocy społecznej zaczął
w 2012 roku.  W ramach działań statutowych stowarzyszenia FEATON wydaje żywność osobom potrzebującym. Prowadzi dyżury w Suwalskim Ośrodku Readaptacji Społecznej. Odpowiada za dokumentację stowarzyszenia oraz pomaga w codziennym prowadzeniu biura. Jest jednym z pierwszych Streetworkerów w Suwałkach w środowisku osób bezdomnych
i wykluczonych społecznie. Pomaga organizować wyjazdy dla grup dzieci i młodzieży
z suwalskich szkół i przedszkoli do Puńska, gdzie prowadzi animacje dla dzieci w „Wiosce Dwóch Mistrzów”.

KRYSTYNA NOWOTNIK swoje życie społeczne związała z Suwałkami i jego mieszkańcami, gdzie od 1965 roku pracuje społecznie w Miejskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Angażuje się w funkcję księgowej, skarbnika, szefa obozów i półkolonii dla najuboższych dzieci, opiekuna wycieczek i animatora czasu wolnego. Jest współorganizatorem cyklicznej imprezy miejskiej pn. „Spartakiada dzieci i młodzieży specjalnej troski”, dedykowanej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

URSZULA DUDA swoją przygodę z wolontariatem zaczęła w 2002 roku, gdy pracowała jako nauczycielka. Zaczęła od organizowania wyjazdów dla dzieci z biednych rodzin, a pieniądze na ten cel pozyskiwała z wypracowanych zysków założonego przez siebie sklepiku szkolnego oraz poszukiwania sponsorów. Wiele lat prowadziła grupę teatralną, aby dzieci miały zajęcie i mogły rozwijać swoje pasje. W każde wakacje wyjeżdżała jako opiekun dzieci na obozy. Od 2008 roku współpracuje z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Spotyka się z rodzicami dzieci chorych na autyzm, organizuje cykliczne imprezy, turnieje oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. Pisze projekty pozyskując tym samym środki finansowe dla szkoły „Bajka” prowadzonej przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Od roku 2014 czyta chorym dzieciom bajki w suwalskim szpitalu.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry