Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd w Suwałkach

ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
www.pzeriisuwalki.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach skupia ok. 600 członków: emerytów, rencistów i inwalidów, w większości osoby 60+. Związek jest pozarządową, samodzielną i niezależną organizacją społeczną z blisko 70-letnią tradycją. Podstawowymi celami stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów jego członków, poprawianie warunków socjalno-bytowych oraz organizowanie życia kulturalnego seniorów.

Utarły się pewne stereotypy, że starsi nie lubią fantazji, że boją się nowego, że lubią pouczać, że nie są na czasie itp. A to nie jest prawda – to są mity. Najlepszym przykładem tego, że seniorzy są otwarci i potrafią współpracować z młodymi są emeryci i renciści z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Suwałkach. Chętnie biorą udział w różnego typu wydarzeniach kulturalnych organizowanych m.in. przez Zarząd PZERiI oraz Urząd Miasta, czy też Suwalski Ośrodek Kultury a także przez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe.

Zawsze jest więcej chętnych niż miejsc na różnego rodzaju piknikach, wycieczkach, ogniskach, balach, czy choćby zwykłych potańcówkach.

Najlepszym przykładem tego, że potrafią współpracować z młodymi jest przystąpienie do Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Związek mocno zaangażował się w rozwój i pracę w Federacji.

Dla przykładu, seniorzy świetnie bawili się i nawiązali kontakt z młodymi na spotkaniu integracyjno-edukacyjnym Federacji, a także podczas pikniku integracyjnego III sektora. To tylko nieliczne przykłady wesołości i pomysłowości emerytów.

Ale nie tylko zabawy i hulanki nam w głowie, dbamy też o swój status w mieście. Podczas kawiarenki obywatelskiej, przedstawicielka PZERiI zgłosiła potrzebę powołania Rady Seniorów przy Panu Prezydencie, jako organu doradczego i dbającego o interesy osób starszych.

Działania członków Związku najlepiej obrazują nasze zdjęcia. Przekonacie się, że „wesołe jest życie staruszka” oraz, że warto korzystać z naszego doświadczenia życiowego.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry