Zebranie założycielskie Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 14 maja br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach odbędzie się zebranie założycielskie zakładanej federacji suwalskich organizacji pozarządowych.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami na spotkaniu warsztatowym dotyczącym utworzenia w Suwałkach federacji organizacji pozarządowych, jakie odbyło się w dniach 26-27 kwietnia 2014 r. w Gawrych Rudzie, zapraszamy upoważnionego przedstawiciela organizacji do udziału w zebraniu założycielskim celem założenia Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Zebranie odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r., godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. W związku z tym, prosimy o upoważnienie osoby, do podejmowania decyzji w imieniu organizacji, w tym rekomendowania osoby/osób do władz związku tej federacji, zgodnie z załączonym wzorem upoważnienia. Chcemy zaznaczyć, iż osobą upoważnioną z ramienia organizacji może być każdy, kto uzyska takie upoważnienia (może być więc to zarówno Prezes, członek zarządu lub inna osoba, którą Zarząd organizacji upoważni). Upoważnienie te, proszę dostarczyć przed datą zebrania, tak byśmy mogli przygotować je pod względem organizacyjnym.

Planowany przebieg zebrania założycielskiego

  1. Otwarcie zebrania, przedstawienie jego celu oraz jego uczestników.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Podjęcie uchwały o powołaniu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM.
  4. Dyskusja nad Statutem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Zgłoszenie kandydatów i wybór władz stowarzyszenia: Zarządu oraz komisji rewizyjnej.
  8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry