Zaproszenie na seminarium branżowe dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w czwartek 22 maja br. o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Spotkanie ma umożliwiać suwalskim organizacjom działającym w tym samym obszarze tematycznym poznanie się, wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

Program:
1. prezentacja organizacji pozarządowych,

  1. perspektywy rozwoju współpracy między organizacjami oraz organizacjami a samorządem w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w Suwałkach,
  2. zdefiniowanie i usystematyzowanie problemów oraz potrzeb ważnych dla organizacji pozarządowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą,
  3. postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach (konkursy ofert, polityka lokalowa, patronaty, projekty partnerskie itp.),
  4. oferta Suwalskiego Biura Wolontariatu,
  5. wsparcie organizacji (doradztwo, szkolenia, informacja o aktualnych konkursach grantowych, itp.).

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą, będzie służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz polepszeniu współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania daje każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację.

 

Załączniki:
Zaproszenie na seminarium branżowe dla organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży

Dodaj komentarz

Przewiń do góry