Zaproszenie na seminarium branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku senioralnym

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się w swej działalności problematyką osób starszych, do udziału w seminarium, które odbędzie się dnia 27 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Seniorów z każdym rokiem w naszym mieście przybywa. Chcemy włączyć seniorów w rozmaite procesy decyzyjne dotyczące życia publicznego. Dla samorządu czy władz – to szansa na poznanie punktu widzenia osób, których potrzeby już wkrótce będą potrzebami dominującymi w społeczeństwie. Głęboko wierzymy, że, jako coraz większa grupa społeczna, seniorzy muszą mieć możliwość dostosowania usług publicznych do swoich potrzeb, wyrażenia opinii, pozostania aktywnymi członkami społeczeństwa. Spotkanie ma umożliwiać suwalskim organizacjom działającym na rzecz osób starszych poznanie się, wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

Program:

  1. prezentacja organizacji pozarządowych,
  2. zdefiniowanie i usystematyzowanie problemów oraz potrzeb ważnych dla organizacji pozarządowych zajmujących się seniorami, a sprzyjających aktywnemu starzeniu się,
  3. możliwości włączenia seniorów w procesy decyzyjne dotyczące życia publicznego, w tym m.in. kwestia powołania przez Radę Miejską w Suwałkach Rady Seniorów,
  4. postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach (konkursy ofert, polityka lokalowa, patronaty, projekty partnerskie itp.),
  5. sprawy różne (informacja o aktualnych konkursach grantowych, szkoleniach, doradztwie itp.).

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą, będzie służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz polepszeniu współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania daje każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału.

 

Załączniki:
Zaproszenie na seminarium branżowe dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży

Dodaj komentarz

Przewiń do góry