Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem konkursów ofert przez Miasto Suwałki

W dniu 10 września br. w siedzibie Pryzmatu, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zajmujących się merytorycznie organizacją konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. W trakcie dyskusji rozmawiano na temat procedur udzielania dotacji, ich realizacji, rozliczania oraz kontroli. Kolejne spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych a ich efektem ma być wypracowanie zasad, form i procedur w zakresie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, tak by efektywnie świadczyć usługi na rzecz lokalnej społeczności. 

Dodaj komentarz

Przewiń do góry