Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 15 lipca 2014 r. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515774, natomiast kilka dni później uzyskała numer identyfikacyjny REGON 200869660 oraz Numer identyfikacji Podatkowej 8442353260.

14 maja 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Decyzję o jej utworzeniu podjęło aż 21 stowarzyszeń i fundacji. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władzę ma dwuletnią kadencję.

Majowe zebranie założycielskie poprzedzone było dwoma wyjazdowymi warsztatami, w lutym i kwietniu br. w Gawrych Rudzie. W trakcie tych spotkań przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję do integracji oraz wspólnie pracowali nad utworzeniem federacji tj.: jej misją, celami, statutem, kampanią promocyjną i przyszłymi działaniami. Dyskutowano też na temat mocnych i słabych stron suwalskich organizacji społecznych, dotychczasowej współpracy z administracją samorządową oraz oczekiwaniach na przyszłość.

Przed nami kolejne szkolenia, krajowa wizyta studyjna, wyjazdy edukacyjne z zakresu ekonomii społecznej, kawiarenki obywatelskie, szkolenia rozwojowe oraz spotkania branżowe na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością III sektora.

Federacja jest organizacją otwartą, do której mogą w każdej chwili włączać się kolejne zainteresowane suwalskie organizacje pozarządowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy. W tym celu prosimy o kontakt z biurem Federacji osobiście ul. Noniewicza 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej razem@federacjasuwalki.pl

Razem możemy więcej!

Dodaj komentarz

Przewiń do góry