Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

ul. Korczaka 4/39
16-400 Suwałki

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach powstało w 2010 roku po to aby służyć społeczeństwu i odpowiadać na różne problemy i deficyty jakie występują w codziennym  życiu. Dlatego też Stowarzyszenie ma szeroką gamę swojej działalności: od edukacji, kultury, sportu poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych.

Staramy się swoim działaniem wspierać te środowiska, które naszej pomocy potrzebują. Adresatami naszych działań są zarówno dzieci i młodzież, osoby starsze jak i osoby wykluczone społecznie. Nasze działania realizujemy poprzez tworzenie placówek edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych a tym samym prowadzimy działalność informatyczną, edukacyjną i kształceniową.

Przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju przedsiębiorczości. Wspieramy działania polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, bezrobociu (organizując spotkania przygotowujące do Partnerstwa Lokalnego Ekonomii Społecznej i powstania Centrum Integracji Społecznej) oraz pomagamy dzieciom i młodzieży zaniedbywanej środowiskowo.

Jesteśmy organizatorem koncertów, widowisk akcji charytatywnych, promocyjnych jak również wycieczek szkolnych, obozów oraz zielonych szkół.

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach od 2011 roku współpracowało z Gminą Krasnopol oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu realizując w listopadzie 2011 roku „Wieczór Andrzejkowy”, w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku „Warsztaty ludowe – taniec i śpiew – dla dzieci i młodzieży z Gminy Krasnopol”, a na przełomie marca 2012 r. i lutego 2014 roku Punkt Przedszkolny ”Przedszkolaki- Krasnopolaki” dofinansowanego ze środków EFS.

W celu udzielania profesjonalnej pomocy, w 2013 roku uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach oraz wizytach studyjnych podnosząc swoją wiedzę i umiejętności, tak by móc podjąć działania skierowane do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalnym KOSTROMA oraz Miastem Suwałki, PUP i MOPS oraz z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką ekonomii społecznej i pomocy społecznej, obecnie podejmujemy działania dotyczące utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry