Stowarzyszenie Dobre Serce

ul. 1 Maja 18/3
16-400 Suwałki

Stowarzyszenie ,,Dobre Serce” powstało z inicjatywy grupy przyjaciół  w maju 2013 roku. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych i pracujących jak również zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce i  na rynku pracy. Działamy również w obszarze ochrony środowiska, edukacji, kultury i sztuki, sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia, wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W maju tego roku zorganizowaliśmy pielgrzymkę dla przyjaciół i podopiecznych naszego stowarzyszenia do Białegostoku, Sokółki i Wody Świętej.

Prowadzimy kursy języka niemieckiego dla początkujących na które zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców miasta.

Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi w pokrewnym obszarze pomocowym w myśl zasady „razem możemy więcej”.

W chwili obecnej poszukujemy wolontariuszy i członków do naszego zespołu by móc prężnie się rozwijać i działać dla dobra publicznego.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry