Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań

ul. Waryńskiego 39
16-400 Suwałki
www.przystan.grammaticus.pl

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach – jako Organizacja Pożytku Publicznego od 22 lat prowadzi placówkę dziennego pobytu dziecka, a tym samym ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania w realizacji programów profilaktycznych, pomocowych oraz społecznych. Współpracujemy również z innymi stowarzyszeniami, które działają na rzecz dzieci. Współdziałamy z władzami centralnymi i terenowymi, organizacjami administracji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, zdrowotnymi zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju oraz poza jego granicami, mając na uwadze dobro i szczęście dziecka.

Placówka czynna jest przez cały rok kalendarzowy w godzinach 8.00 – 18.00. Zajmujemy się dziećmi z rodzin ubogich, wielodzietnych, bezrobotnych i dysfunkcyjnych.

Naszą misją jest:

  • Opieka i wychowanie dzieci oraz ich rodzin potrzebujących pomocy.
  • Udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej rodzicom i opiekunom.
  • Mobilizowanie ogółu społeczeństwa do pracy społecznej w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz opieki nad nimi.

W ramach swojej działalności udzielamy dzieciom i ich rodzinom wielopłaszczyznowej pomocy:

  • socjalnej (dożywianie, częściowe zabezpieczanie w odzież, obuwie),
  • edukacyjne (wyrównywanie braków w nauce, praca indywidualna i grupowa),
  • psychologiczno-terapeutycznej (prowadzenie zajęć bajkoterapeutycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i budowanie współpracy z rodzicami),
  • rekreacyjno-zdrowotnej (zajęcia pozaszkolne, wyjścia na basen, siłownię, zimowiska),

Dbamy o nawiązywanie i budowanie współpracy z rodzicami. Zadania swoje realizujemy często na zasadzie wolontariatu.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry