Prezes dr Jarosław Ruszewski o nagrodzie „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”

Jako ten, który wnioskował do Kapituły konkursu o przyznanie nagrody i w związku z tym wypełnił 25 stron formularza zgłoszeniowego naszego samorządu do tego konkursu, uważam, że suwalski III sektor może z pełną świadomością także czuć się laureatem tego wyróżnienia. W konkursie brano pod uwagę 24 kryteria szczegółowe, odnoszące się  m.in. do istniejących form prawnych, instrumentów wsparcia, konsultacji, ciał opiniodawczo-doradczych, programów współpracy, wkładów własnych, badań organizacji, aktualnej bazy o organizacjach na stronie urzędu, pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czy federalizacji sektora.

To dzięki pracy organizacji i osób mających spojrzenie szersze niż własna organizacja, mamy w Suwałkach przyjazne otoczenie dla rozwoju NGO obejmujące umocowania prawne i gwarantujące nam dobrą jakość współpracy. Jak to często powtarzam, na skali województwa i kraju, nie mamy czego się wstydzić i wiele środowisk, może podpatrywać nasze praktyki (co rzeczywiście robią). Funkcjonujące w tym mieście rozwiązania prawne, zasady współpracy, formy wsparcia, konsultacje, ciała opiniodawczo-doradcze czy prozaicznie – powołanie w maju br. pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – było inicjatywą samych organizacji, wnioskowanych przez nas a spotykających się czasem z brakiem entuzjazmu ze strony samorządu czy Prezydenta. Mając jednak argumenty, profesjonalnych przedstawicieli oraz wzajemne wsparcie w III sektorze, możemy domagać się i powinniśmy zmian na lepsze.

Nic nam jako III sektorowi zasadniczo nie dano, gdyż braliśmy aktywny udział w tworzeniu i realizacji funkcjonujących zasad oraz form współpracy. Wcale to też nie oznacza, że skoro „samorząd jest przyjazny ngo”, to znaczy, że „ngo mają być przyjazne dla samorządu”. To nie jest chyba sens funkcjonowania organizacji i nie musi oznaczać – jak to wskazał wczoraj sam przy odbiorze nagrody Prezydent – sielanki w naszej współpracy międzysektorowej. Organizacje powinny być przede wszystkim aktywne i dbające o standard swej pracy, wiedząc, że ocena pracy pojedynczych ngo, może być miarą oceny przez mieszkańców całego naszego suwalskiego sektora.

Róbmy dalej swoje, zmieniajmy rzeczywistość, kreujmy zmianę miasta i pomagajmy mieszkańcom. Jednak w sytuacjach, kiedy uważamy, że samorząd może pewne rzeczy poprawić lub wprowadzić – wskazujmy konstruktywnie swoje wnioski i propozycje. Do czego serdecznie namawiam i jak zawsze oferuję wsparcie.

Kłaniam się,
Jarek Ruszewski
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
www.pryzmat.org.pl
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
www.federacjasuwalki.pl

Dodaj komentarz

Przewiń do góry