Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Do dnia 15 stycznia br. organizacje pozarządowe oraz inne instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na nową kadencję Rady Sportu.

Propozycje osób wraz z rekomendacją i deklaracją złożoną przez kandydata należy składać do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach: bezpośrednio w kancelarii ogólnej, pokój nr 4-5 w godz. 7.30 – 15.30 lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Kandydatów do składu Rady można zgłaszać wg poniższych kategorii:
– uczniowskie kluby sportowe, pozostałe kluby i stowarzyszenia sportowe,
– inne organizacje pozarządowe realizujące w ramach zadań statutowych zadania z zakresu kultury fizycznej,
– szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, pozostałe szkoły mające swoje siedziby w Suwałkach, w tym szkoły wyższe,
– inne jednostki organizacyjne miasta realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej,
– okręgowe bądź polskie związki sportowe,
– zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub zawodowo,

Podmiot mający swoją siedzibę w Suwałkach może zgłosić maksymalnie jedną osobę w danej kategorii

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry