Wyniki wyborów do Suwalskiej Rady Seniorów

Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych  wybrały swoich przedstawicieli do Suwalskiej Rady Seniorów.

W ramach ogłoszonego naboru, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działania na terenie Miasta Suwałk, zgłosiły dwunastu kandydatów. Głosowanie odbyło się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r. a o jego wynikach dowiedzieliśmy się jeszcze w starym 2014 roku.

Do Rady przeszło siedmioro z pośród wszystkich zgłoszonych osób, które uzyskały największą liczbę głosów tj. Jadwiga Sowulewska, Barbara Grabowska, Tadeusz Chludziński, Wiesława Giczewska, Maria Jolanta Lauryn, Bożenna Maskowicz, Dariusz Żukowski. Aż pięcioro z nich to reprezentacji organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM czyli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Suwałkach; Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach oraz Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej. Skład Rady uzupełnią jeszcze dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza.

Wniosek o jej utworzenie w dniu 27 maja 2014 r. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Rada będzie miała charakter opiniodawczo-doradczy oraz konsultacyjny, a jej kadencja potrwa 2 lata.

Wszystkim osobom wchodzącym w jej skład serdecznie gratulujemy!

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry