Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej z sześciu przedstawicieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM zgłoszonych w głosowaniu do SRDPP zasiądzie w Radzie. Zgłoszonych zostało dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Suwałki.  Głosowanie trwało od 8 do 22 sierpnia. Każda z organizacji mogła zagłosować na sześciu spośród dziewięciu kandydatów. Wpłynęło 50 kart z czego 45 było ważnych. Na 152 oddane głosy, aż 30 zdobył przedstawiciel Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – Jarosław Ruszewski, 23 głosy zdobył przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma – Karol Świerzbin, z 19 głosami zakwalifikowała się Halina Adamczyk z Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, natomiast z 14 głosów zdobyła Danuta Złotnik reprezentująca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Zadaniami Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest:

  • opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta Suwałk,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, w tym programów współpracy
    Miasta Suwałk z Organizacjami,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a Organizacjami,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez Organizacje,
  • podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom nowej kadencji Rady! 🙂

Dodaj komentarz

Przewiń do góry