Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91
16-400 Suwałki
www.pryzmat.org.pl

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT powstało we wrześniu 2002 r. i jest organizacją pożytku publicznego o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem podnosimy świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzymy świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

W ramach prowadzonych działań realizujemy przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze i badawcze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Działamy na rzecz wspierania aktywności obywateli, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów społecznych.

Zapewniamy pomoc prawną w ramach bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadząc na terenie woj. podlaskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Od wielu lat angażujemy się w działania mające na celu przyczynienie się do poprawy jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Animujemy działalność III sektora poprzez doradztwo, szkolenia, rzecznictwo interesów sektora, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, integrację i wsparcie prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje działań społecznych. W ramach działalności funkcjonującego przy stowarzyszeniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzymy spółdzielnie socjalne oraz wzmacniamy i poszerzamy zakres działań sektora ekonomii społecznej, tak by pomagać osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym i marginalizowanym społecznie.

Od 12 lat prowadzimy Suwalskie Biuro Wolontariatu, gdzie pośredniczymy pomiędzy wolontariuszami a osobami potrzebującymi pomocy. Wzmacniamy też potencjał organizacji pozarządowych współpracujących z wolontariuszami poprzez tworzoną Podlaską Sieć Wolontariatu. Organizujemy warsztaty i obozy z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Rokrocznie organizujemy objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS poświęcony prawom człowieka. Uczymy pierwszej pomocy, organizujemy obchody Dnia bez Samochodu oraz kształtujemy wśród najmłodszych nawyki bezpiecznego zachowania na drodze i w domu. Organizujemy zajęcia ekologiczne, a także sadzimy drzewa i krzewy, dbając o kształtowanie różnorodności biologicznej.

Uzyskaliśmy nagrody: I miejsce w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta  RP „Barwy Wolontariatu” 2004, nagroda Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Jaćwingów 2007, I miejsce w konkursie Wojewody Podlaskiego Inicjatywa Społeczna Roku 2011, I wyróżnienie w konkursie Wojewody Podlaskiego Inicjatywa Społeczna Roku 2009.

Galeria:

 

Dodaj komentarz

Przewiń do góry