Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w federacji do skorzystania
z bezpłatnego i profesjonalnego doradztwa z zakresu: pozyskiwania funduszy, prawa, księgowości i marketingu.

Poza doradztwem oferujemy także:

  • możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń biurowych na organizowane spotkania i szkolenia.
  • skorzystanie ze stanowiska pracy wyposażonego w sprzęt biurowy i Internet.
  • dostęp do aktualnych regulacji prawnych i wzorów dokumentów, publikacji oraz informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą.

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt osobisty w trakcie ustalonych dyżurów doradców w siedzibie Federacji przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi poniżej.

 

Doradztwo z pozyskiwania funduszy Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

pozyskiwanie środków przeznaczonych na rozwój podmiotów organizacji pozarządowych – polskie środki prywatne, fundusze unijne, inne fundusze zagraniczne, środki publiczne, instytucje grantodawcze, zasady tworzenia i realizacji projektów, sporządzanie biznes planów i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Izabela Tomaszewska

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: it1982@wp.pl

telefon: 87 565 02 58

668 192 920

 

 

Doradztwo prawne: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

tworzenie podmiotów III sektora (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.), opracowywanie dokumentów, nadzór i kontrola organizacji, rejestracja sądowa podmiotów, działalność gospodarcza, prawo cywilne, prawo pracy, środki ochrony prawnej, ochrona danych osobowych, partnerstwo publiczno-prywatne, przygotowywanie wzorów umów, korzystanie z praw autorskich i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Jarosław Ruszewski

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: jaroslaw.ruszewski@gmail.com

telefon: 87 565 02 58

503 116 243

 

Doradztwo księgowe: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, kwestie VAT-u, rozliczanie podróży służbowych, księgowość organizacji pozarządowych, rozliczanie dotacji, wdrażanie systemu księgowego, budowa planu kont księgowych, wdrażanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Irena Kwiatkowska

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: kwiat-irena@wp.pl

telefon: 87 565 02 58

502 037 638

 

Doradztwo marketingowe: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

efektywne sposoby promocji organizacji pozarządowych, sposoby pozyskiwania sponsora, PR, współpraca z mediami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, budowanie i funkcjonowanie stron internetowych, reklama, materiały reklamowe dla organizacji (gadżety) i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Karol Świerzbin

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: karol@pogodnesuwalki.pl

telefon: 87 565 02 58

507 860 241

 

 

ZAPRASZAMY

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem:

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

 

Doradztwo odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Przewiń do góry