Rekrutacja przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do wyjazdu na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie 14-15 września br.

PRYZMAT zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do udziału w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFOP) w Warszawie, które odbędzie się w dniach 14-15 września br.

OFIP to największa ogólnopolska cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie i której uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Szerzej na stronie www.ofip.eu.

Wiodącym wydarzeniem Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszyć jej będą różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób.W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów będziemy przyglądać się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniać jego dokonania i stawiać przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość.

Aby zgłosić się na to wydarzenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.ofip.eu – w przypadku zapotrzebowania oferujemy pomoc przy wypełnieniu formularza.

PRYZMAT dla 15 przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych pokryje koszty wpisowego, noclegu i przejazdu na forum. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Dodatkowe informacje: 87 565 02 58, ul. Noniewicza 91, e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry