Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

ul. Kościuszki 79/2A
16-400 Suwałki
www.bajka.suwalki.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zostało powołane w 2009 roku. Prowadzimy bezpłatną Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Gimnazjum ”Prolog”- szkoły adresowane dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami. Dbamy o prawidłowy proces edukacyjny i terapeutyczny naszych podopiecznych. Prowadzimy zajęcia mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem. Realizujemy projekty skierowane do dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzimy zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Terapeuci Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów prowadzą  zajęcia  takie jak: logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Integracja Sensoryczna, muzykoterapia, dogoterapia, logorytmika, terapia taktylna, zajęcia na basenie, hipoterapia, arteterapia, Biofeetback,  programy aktywności Knillów, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, metoda Dobrego Startu a także zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry