Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji

Szkolenie dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

„Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”
12 września 2015 r.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”, które odbędą się w sobotę 12 września w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej.
Szkolenie służy przedstawieniu możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych na temat nowych możliwości wsparcia finansowego na realizację celów statutowych organizacji min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji.
Biorąc pod uwagę, iż aktualnie został ogłoszony konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2016 r. i trwa nabór wniosków, duża część szkolenia poświęcona będzie przygotowywaniu ofert do tego konkursu.
Program szkolenia:
I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z programów rządowych m.in. z FIO, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, banków, fundacji prywatnych itp.),
II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.
Szkolenie poprowadzi Izabela Tomaszewska – doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

Zgłoszenia
Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:
Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Przewiń do góry