Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

ul. Zarzecze 26
16-400 Suwałki
www.mtkkf.suwalki.pl

Miejskie Towarzystwo Krzewienie Kultury Fizycznej zajmuje się aktywizacją ruchową ludzi w różnym wieku. Przez wszystkie lata działalności MTKKF realizowaliśmy cele statutowe, skupiając się na współuczestniczeniu w procesie rozwoju kultury fizycznej oraz upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w mieście Suwałki. Prowadzimy działalność sportowo–rekreacyjną sprzyjającą podnoszeniu i utrzymaniu sprawności fizycznej społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, prowadzi też działalność na rzecz osób dorosłych, niepełnosprawnych i seniorów, zmierzającą do podniesienia ich aktywności ruchowej i sprawności fizycznej. Powyższe działania realizujemy poprzez organizację różnego rodzaju zawodów i imprez sportowo–rekreacyjnych takich jak:

  • Akademia FIT (aerobik, nordic walking, aqua fitness, tańce, zumba, wycieczki, integracja),
  • Ośrodek Zwalczania Nadwagi (promocja aktywności ruchowej wśród osób otyłych i z nadwagą),
  • Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III wieku (poprawa kondycji, koordynacji, gibkości, ogólnej sprawności seniorów oraz osób z niepełnosprawnością ruchową),
  • Aqua fitness (trening w wodzie przy muzyce dla każdego),
  • Czwartki Lekkoatletyczne (zawody dzieci i młodzieży szkolnej w podstawowych dyscyplinach sportowych, takich jak: biegi, skoki i rzuty),
  • Biegi przełajowe (biegać każdy może – imprezy miejskie),
  • Międzynarodowy Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna w Szelmencie (biegacze zimowi),
  • Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski (impreza sportowa dla osób z upośledzeniem)

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry