Za nami seminarium branżowe dla suwalskich NGOs zajmujących się w swej działalności problematyką osób starszych

27 maja br. odbyło się seminarium branżowe dla przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych zajmujących się w swej działalności problematyką osób starszych. Było to już drugie ze spotkań branżowych, które na celu miało umożliwienie organizacjom zajmujących się określoną działalnością wymianę doświadczeń, poznanie się oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację wspólnych działań. Na spotkaniu przedstawione zostały problemy z którymi borykają się organizacje na które wspólnie szukano rozwiązań. Dyskutowano nad tematami, jakie zostały poruszone przez mieszkańców, organizacje oraz Prezydenta Miasta Suwałk w trakcie kawiarenki obywatelskiej, jaka odbyła się w dniu 22 maja w Restauracji „Na Starówce”: lokalizacją ławek, które maja być rozstawione w Suwałkach, poprawa komunikacji miejskiej, dostępem do usług sportowych i kulturalnych oraz utworzeniem rady seniorów. Właśnie ta ostatnia kwestia, była przedmiotem gorącej dyskusji. Umożliwienie powołania gminnej rady seniorów, umożliwiają przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Jest to ciało o charakterze doradczym i opiniującym. W trakcie spotkania ustalono, zarys przyszłej rady oraz sformułowano wniosek do Prezydenta Miasta Suwałk o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, w wyniku której Rada Miejska w Suwałkach utworzy Suwalską Radę Seniorów. W imieniu obecnych, wniosek ten w dniu 27 maja br. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Ponadto zaproponowano powołanie zespołu, który przygotuje projekt takiej uchwały, a następnie zostanie on podany konsultacjom społecznym wśród suwalskich organizacji pozarządowych. W skład zespołu wchodziliby m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego, MOPS. DPS Kalina.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry