Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Zapraszamy do lektury raportu z badań, jakie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zrealizowało metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w ramach projektu „Razem dla Suwałk. Badania te miały na celu dokonanie diagnozy słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowanie propozycji rozwiązań, które stanowić mają wytyczne dla organizacji pozarządowych i lokalnej administracji samorządowej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej. Rezultatem oceny nie ma być ocena samorządu, ale dalsze doskonalenia współpracy oraz wypracowanie metody systematycznej oceny stanu współpracy. Mamy nadzieję, iż raport posłuży podjęciu prac nad wieloletnim programem wspólpracy Miasta Suwałki z III sektorem.

Pobierz plik .pdf →

Przewiń do góry