Stowarzyszenie Integracji Społecznej ALTERNATYWA

ul. 23 Października
16-400 Suwałki

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „ALTERNATYWA” zostało założone w 2008 roku. Celem stowarzyszenia jest miedzy innymi:
– promowanie działań z zakresu polityki społecznej
– budowanie systemu działań wspierających funkcjonowania i wyrównanie szans osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym oraz umożliwienie readaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
– promocja i profilaktyka zdrowotna
– integracja, kultura, turystyka i wypoczynek
– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Od sześciu lat organizujemy Regionalny Bal Andrzejkowy „ Czary – mary zmieniamy świat na weselszy” dla osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu bierze udział ponad 400 osób z woj. podlaskiego i warmińsko–mazurskiego. Uczestnikami są osoby przebywające na co dzień w środowiskowych domach samopomocy i innych ośrodkach wsparcia oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Przy naszym współudziale organizowane są coroczne obchody Podlaskich Dni Rodziny. Impreza o charakterze integracyjnym, muzyczno-sportowym odbywa się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach. Rokrocznie uczestniczy w niej ponad 100 osób chorych i niepełnosprawnych z pobliskich ośrodków wsparcia.

Wsparliśmy finansowo podopiecznych Suwalskiego ŚDS, tak by mogli oni wziąć udział w Przeglądzie Pieśni i Prozy Patriotycznej w Kowalach Oleckich.

Współpracując ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok, wydaliśmy ubogim rodzinom naszego miasta ponad 3000 kg jabłek, w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”. W dalszym ciągu zamierzamy kontynuować akcję.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry