Harcerz miłuje przyrodę

ZHP Hufiec Suwałki im. T. Lutostańskiego w kwietniu rozpoczął realizację projektu pt. „Harcerz miłuje przyrodę”. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, kształtowanie postaw i nawyków służących ochronie środowiska oraz aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane działania skierowane są do drużyn harcerskich z miasta Suwałki i powiatu suwalskiego. W ramach projektu odbędą się w 8 drużynach harcerskich dwugodzinne warsztaty na temat zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii. Wizyta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Stacji Meteorologicznej w Suwałkach. Podsumowaniem projektu będą zajęcia na terenie Wigierskiego Parku Narodowego na które uczestnicy przyjadą rowerami. Połączenie przyjaznego dla środowiska transportu z promocją edukacji środowiskowej. W terenie leśnym harcerze uprzątną szlaki turystyczne, wezmą udział w biegu patrolowym, podczas którego będą mieli zadania do wykonania. Dzięki temu wiedza uzyskana podczas projektu zostanie sprawdzona w praktyce. Środowiska harcerskie przy ognisku wymienią doświadczenia na temat praktycznych metod edukacji środowiskowej. WPN jest cennym przyrodniczo środowiskiem do przyglądnięcia się i do dyskusji na temat, jak chronić takie miejsca. Wzbudzi to harcerzy do refleksji i pytań: Czy jestem w porządku wobec przyrody? Czy zasługuję na miano jej przyjaciela?

Projekt został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewiń do góry