Historia

Federacja jest jednym z efektów projektu „Razem dla Suwałk”, zainicjowanego przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki. Projekt zakłada między innymi polepszenie jakości współpracy organizacji pozarządowych z suwalskim samorządem oraz partnerską współpracę suwalskich organizacji.

14 maja 2014 roku w siedzicie PRYZMATU odbyło się spotkanie założycielskie Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Decyzję o jej utworzeniu podjęło aż 21 stowarzyszeń i fundacji. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władzę na dwuletnią kadencję.

Majowe zebranie założycielskie poprzedzone było dwoma wyjazdowymi warsztatami, w lutym i kwietniu 2014 roku w Gawrych Rudzie. W trakcie tych spotkań przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję do integracji oraz wspólnie pracowali nad utworzeniem federacji tj.: jej misją, celami, statutem, kampanią promocyjną i przyszłymi działaniami. Dyskutowano też na temat mocnych i słabych stron suwalskich organizacji społecznych, dotychczasowej współpracy z administracją samorządową oraz oczekiwaniach na przyszłość. Dzięki wspólnym wyjazdom i spotkaniom szkoleniowym oraz licznym kontaktom organizacje zaczęły blisko ze sobą współpracować, a samo powołanie Federacji stało się efektem wspólnych przemyśleń i dyskusji.

Dnia 15 lipca 2014 r. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515774, natomiast kilka dni później uzyskała numer identyfikacyjny REGON 200869660 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 8442353260.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry